Starszy specjalista ds. budowlanych
Gdynia

ZAKRES OBOWIĄZKÓW:

 • Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy :
 • monitorowanie przebiegu realizacji robót ogólnobudowlanych, hydrotechnicznych, czerpalnych i refulacyjnych oraz rozliczanie i przygotowanie planów finansowych w celu zapewnienia prawidłowości przebiegu procesu budowlanego
 • prowadzenie spraw związanych z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego na roboty budowlane i usługi w zakresie przygotowywania szczegółowego opisu przedmiotu zamówienia i projektów umów w celu zapewnienia utrzymania i rozwoju infrastruktury technicznej obszarów morskich wraz z uczestnictwem w pracach komisji przetargowej, w tym badanie i ocena złożonych ofert
 • sprawdzanie pod względem merytorycznym dokumentów związanych z realizacją umów na roboty budowlane
 • sporządzanie opinii w zakresie proponowanych rozwiązań technicznych wraz z udziałem w pracach związanych z rozpatrzeniem dokumentacji projektowych w celu zapewnienia prawidłowego odbioru przygotowywanej dokumentacji technicznej
 • sporządzanie sprawozdań oraz prowadzenie statystyki w zakresie realizacji prowadzonych inwestycji, robót budowlanych i usług w celu dokonywania analiz oraz przekazywania wymaganych danych w ramach współpracy z właściwymi komórkami organizacyjnymi
WYMAGANIA:
 • wykształcenie: wyższe profilowe w obszarze budownictwa
 • doświadczenie zawodowe/staż pracy co najmniej 2 lata doświadczenia zawodowego w obszarze przygotowania i realizacji robót budowlanych
 • komunikatywna znajomość języka angielskiego (A2 wg ESOKJ)
 • znajomość przepisów prawa budowlanego
 • znajomość przepisów zamówień publicznych
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
FIRMA OFERUJE:

Informacje:
Firma:
Lokalizacja: Gdynia, Pomorskie, Polska
Praca na stanowisku: Starszy specjalista ds. budowlanych
Dodano: 18. 10. 2020
Praca na stanowisku - aktualna
Ciekawe oferty pracy w okolicy:
Odpowiedz na ogłoszenie
Bądź pierwszy, który ubiega się o to miejsce pracy!
Gdynia - Oferty pracy w okolicznych lokalizacjach

inne oferty pracy w Twoim mieście

Praca
Wszystkie oferty pracy
Gdynia - Oferty pracy w okolicznych lokalizacjach