Starszy referent ds. obsługi sekretarsko-biurowej
Katowice

ZAKRES OBOWIĄZKÓW:

 • Prowadzenie ewidencji pism wpływających i wychodzących w celu zapewnienia właściwego obiegu dokumentacji w Inspektoracie zgodnego z obowiązującymi przepisami prawa;
 • Kontakty z klientem urzędu- osobiste oraz telefoniczne, prowadzenie terminarza spotkań, narad oraz informowanie o terminach załatwiania spraw w urzędzie w celu wsparcia w bieżącej pracy kierownictwa i pracowników Inspektoratu;
 • Przygotowywanie i obsługa organizacyjno-recepcyjna spotkań z klientami i gośćmi w celu wsparcia kierownictwa i pracowników Inspektoratu w bieżącej pracy;
 • Redagowanie krótkich pism na polecenie przełożonych w celu wsparcia kierownictwa i pracowników Inspektoratu w bieżącej pracy;
 • Przekazywanie komunikatów, poleceń i ustaleń organizacyjnych zespołowi Inspektoratu w celu wsparcia kierownictwa i pracowników w bieżącej pracy;
 • Wykonywanie zadań związanych z przyjmowaniem, prowadzeniem rejestru wpływających i wychodzących z Inspektoratu przesyłek niejawnych o klauzuli "zastrzeżone" (dzienników ewidencyjnych) oraz przekazywaniem przesyłek o klauzuli "poufne" do kancelarii Tajnej Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego.
WYMAGANIA:
 • wykształcenie: średnie
 • doświadczenie zawodowe/staż pracy doświadczenia zawodowego
 • Znajomość przepisów Ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej;
 • Znajomość przepisów zawartych w Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych;
 • Komunikatywność, umiejętność pracy w zespole.
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
FIRMA OFERUJE:

Informacje:
Firma:
Lokalizacja: Katowice, Śląskie, Polska
Praca na stanowisku: Starszy referent ds. obsługi sekretarsko-biurowej
Dodano: 22. 11. 2020
Praca na stanowisku - aktualna
Odpowiedz na ogłoszenie    15 osób już obejrzało tę ofertę pracy.
Ciekawe oferty pracy w okolicy:
Katowice - Oferty pracy w okolicznych lokalizacjach