Starszy inspektor weterynaryjny
Bydgoszcz

ZAKRES OBOWIĄZKÓW:

 • organizuje i koordynuje działania powiatowych lekarzy weterynarii z kontroli w zakresie wymogów wzajemnej zgodności w obszarze identyfikacji i rejestracji zwierząt;
 • prowadzi sprawy dot. zaopatrywania zwierząt w świadectwa zdrowia lub inną wymaganą dokumentację, oznakowywania lub identyfikacji oraz rejestracji zwierząt w zakresie dotyczącym zadań nadzoru weterynaryjnego;
 • przeprowadza dorażne kontrole miejsc wprowadzania zwierząt do obrotu krajowego, środków transportu zwierząt, miejsc ich bytowania i innych miejsc przetrzymywania zwierząt (wystaw, targów, cyrków, ogrodów i schronisk, miejsc wykorzystywania zwierząt do celów laboratoryjnych, prowadzonych testów i konkurencji sportowych);
 • współpracuje z instytucjami i organizacjami działającymi na rzecz ochrony zwierząt.
 • prowadzi inne czynności związane ze zwalczaniem chorób zakaźnych zwierząt
WYMAGANIA:
 • wykształcenie: wyższe weterynaryjne
 • doświadczenie zawodowe/staż pracy co najmniej 2 lata doświadczenia zawodowego w Inspekcji Weterynaryjnej
 • prawo wykonywania zawodu
 • biegła znajomość pakietu MS Office (Word, Excel, Power Point)
 • prawo jazdy kat. B
 • znajomość aktualnie obowiązujących przepisów weterynaryjnych
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
FIRMA OFERUJE:

Informacje:
Firma:
Lokalizacja: Bydgoszcz, Kujawsko-Pomorskie, Polska
Praca na stanowisku: Starszy inspektor weterynaryjny
Dodano: 22. 11. 2020
Praca na stanowisku - aktualna
Odpowiedz na ogłoszenie
Bądź pierwszy, który ubiega się o to miejsce pracy!
Ciekawe oferty pracy w okolicy:
Bydgoszcz - Oferty pracy w okolicznych lokalizacjach

inne oferty pracy w Twoim mieście

Praca
Wszystkie oferty pracy
Bydgoszcz - Oferty pracy w okolicznych lokalizacjach