Specjalista ds. planowania
Wrocław

ZAKRES OBOWIĄZKÓW:

 • przygotowuje projekty planów rzeczowo – finansowych wieloletnich i rocznych dla inwestycji będących na etapie prac przygotowawczych, zadań inwestycyjnych i utrzymaniowych w sposób określony przez Centralę GDDKiA wraz z ich aktualizacją we współpracy z innymi komórkami organizacyjnymi,
 • prowadzi monitoring i sprawozdawczość w zakresie finansowania i realizacji zadań, analizuje realizację przedsięwzięć w stosunku do planu rzeczowo – finansowego, koordynuje wykorzystanie środków z planu przez właściwe komórki organizacyjne i informuje o konieczności podjęcia działań zaradczych,
 • przygotowuje i aktualizuje dokumenty niezbędne w procesie planowania wymaganych stosownymi przepisami oraz wytycznymi Centrali GDDKiA (m. in. programy inwestycyjny, karty projektów) przy współpracy z właściwymi komórkami merytorycznymi oraz weryfikuje rozliczenia zadań inwestycyjnych przygotowanych przez merytoryczne komórki organizacyjne,
 • współpracuje z Centralą w ramach ustalania źródeł finansowania planu rzeczowo – finansowego. Sporządza i aktualizuje prognozy wydatkowania środków z KFD w układzie miesięcznym, rocznym i wieloletnim. Weryfikuje zgodność danych pomiędzy poszczególnymi dokumentami planistycznymi i sprawozdaniami,
 • współpracuje z komórkami organizacyjnymi biorącymi udział w procesie przygotowania oraz realizacji inwestycji,
 • opracowuje i pozyskuje materiały do wniosków o zapewnienie finansowania dla zadań przewidzianych do współfinansowania ze środków Unii Europejskiej oraz opracowywuje materiałów do wniosków/umów o dofinansowanie zadań ze środków UE i innych dokumentów niezbędnych w procesie pozyskiwania środków unijnych – w zakresie inwestycji współfinansowanych w ramach programów operacyjnych, innych instrumentów finansowych i z innych źródeł w sposób określony przez Centralę GDDKiA.
WYMAGANIA:
 • wykształcenie: wyższe
 • doświadczenie zawodowe/staż pracy co najmniej 1 rok doświadczenia zawodowego w obszarze planów rocznych i wieloletnich,
 • znajomość przepisów z zakresu ustawy o drogach publicznych,
 • umiejętność obsługi pakietu MS Office w szczególności programów Excel i Word
 • kompetencje: wykorzystywanie wiedzy i doskonalenie zawodowe, rzetelność, organizacja pracy i orientacja na osiąganie celów, współpraca, komunikacja,
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
FIRMA OFERUJE:

Informacje:
Firma:
Lokalizacja: Wrocław, Dolnośląskie, Polska
Praca na stanowisku: Specjalista ds. planowania
Dodano: 22. 11. 2020
Praca na stanowisku - aktualna
Odpowiedz na ogłoszenie
Bądź pierwszy, który ubiega się o to miejsce pracy!
Ciekawe oferty pracy w okolicy:
Wrocław - Oferty pracy w okolicznych lokalizacjach

inne oferty pracy w Twoim mieście

Praca
Wszystkie oferty pracy
Wrocław - Oferty pracy w okolicznych lokalizacjach