Referendarz ds. wykonywania badań fizykochemicznych w tym instrumentalnych
Częstochowa

ZAKRES OBOWIĄZKÓW:

 • Przygotowuje próbki do oznaczeń w celu wykonania badań laboratoryjnych metodami fizykochemicznymi i instrumentalnymi;
 • Wykonuje analizę fizyko-chemiczną i instrumentalną próbek wód i ścieków;
 • Prowadzi dokumentację powyższych czynności, wprowadza wyniki do baz danych;
 • Prowadzi kontrolę jakości wykonywanych badań, uczestniczy w porównaniach międzylaboratoryjnych i badaniach biegłości zgodnie z obowiązująca dokumentacją;
 • Prowadzi kalibrację i wzorcowania wewnętrzne zgodnie z obowiązująca dokumentacją;
 • Wdraża i prowadzi walidację i szacowanie niepewności wskazanych metod badawczych;
 • Nadzoruje i prowadzi bieżącą konserwację wyposażenia pomiarowego zgodnie z instrukcjami obsługi/księgami pracy urządzeń
 • Uczestniczy w badaniach terenowych oraz poborze próbek do oznaczeń zgodnych z upoważnieniem do pracy w Pracowni
WYMAGANIA:
 • wykształcenie: wyższe chemiczne, biologiczne lub pokrewne techniczne
 • doświadczenie zawodowe/staż pracy doświadczenia zawodowego
 • znajomość ustawy Prawo ochrony środowiska
 • znajomość ustawy o Inspekcji Ochrony Środowiska
 • znajomość fizykochemicznych metod badawczych stosowanych w badaniach środowiskowych
 • znajomość systemu zarządzania wg PN-EN ISO/IEC 17025
 • umiejętność obsługi komputera oraz pakietu MS Office
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
FIRMA OFERUJE:

Informacje:
Firma:
Lokalizacja: Częstochowa, Śląskie, Polska
Praca na stanowisku: Referendarz ds. wykonywania badań fizykochemicznych w tym instrumentalnych
Dodano: 17. 10. 2020
Praca na stanowisku - aktualna
Odpowiedz na ogłoszenie    5 osób już obejrzało tę ofertę pracy.
Ciekawe oferty pracy w okolicy:
Częstochowa - Oferty pracy w okolicznych lokalizacjach

inne oferty pracy w Twoim mieście

Praca
Wszystkie oferty pracy
Częstochowa - Oferty pracy w okolicznych lokalizacjach