Możliwość pracy w domu staje się coraz bardziej popularna

Opublikowano: 2. 7. 2020
Możliwość pracy w domu staje się coraz bardziej popularna

W Europie Zachodniej i Północnej praca domowa jest od wielu lat powszechną formą zatrudnienia. Ostatnio ten trend w Czechach zaczyna się umacniać. Zaletą dla pracodawców jest to, że nie muszą budować powierzchni biurowej i oszczędzać energię. Jest popularny wśród pracowników, ponieważ pozwala łączyć pracę z życiem rodzinnym.

Kluczowe korzyści dla pracowników

• nie masz ustalonych godzin pracy i nie musisz się przemieszczać

• elastyczność w wykonywaniu pracy co można zrobić według własnego harmonogramu

• bez stresu porannym korkiem, nikt nie kontroluje, kiedy zaczynasz pracę i kiedy kończysz

• unikaj konfliktów ze współpracownikami

• Oszczędź czas na transferach do iz pracy, który możesz wykorzystać bardziej efektywnie.

Pułapki i zagrożenia

Praca w domu oznacza progresywne podejście do pracy, ale wiąże się również z ryzykiem i pułapkami dla obu stron. Dla pracowników oznacza to izolację komunikacyjną i brak znajomości odczuć pracy zespołowej. Pracodawcy muszą bardziej uważać na wrażliwe dane firmy, problemem jest również przywództwo zespołowe. Nawet stosunkowo niejasne przepisy nie przyczyniły się jeszcze do większego rozwoju. Nakłada takie same obowiązki na pracodawcę w zakresie bezpieczeństwa pracy nawet w przypadku pracy z domu. Ryzyko to na szczęście nie jest duże, ponieważ najczęściej wykonywaną czynnością w domu jest praca przy komputerze.

Uważaj na procesy komunikacyjne

Potwierdzono, że na przykład telefon lub Skype nie mogą zastąpić osobistego kontaktu między ludźmi. Żaden komunikator nie będzie reprezentował atmosfery pracy w biurze i bezpośrednich rozmów o pracy i życiu osobistym. Obie strony muszą również dowiedzieć się, jak rozwiązywać sytuacje modelowe, czy to telefonicznie, e-mailem, czy też od razu umawiając się na osobiste spotkanie. Idealnym rozwiązaniem wydaje się połączenie pracy w domu z osobistymi spotkaniami czy konferencjami.

Praca z domu a Kodeks pracy

Zgodnie z tym nowym trendem Ministerstwo Pracy i Spraw Socjalnych przygotowało nowelizację Kodeksu pracy, w ramach której m.in. zmienić zasady dotyczące biura domowego. Zmiany dotyczące pracy w domu są następujące:

• Pracodawcy będą musieli zwrócić koszty poniesione przez pracowników podczas pracy w domu, a także zadbać o to, aby ludzie nie cierpieli z powodu izolacji społecznej podczas pracy w domu

• Zgodnie z nowelizacją koszty komunikacji z przełożonym i współpracownikami (telefon i internet) powinien pokrywać pracodawca, np. W formie ustalonego ryczałtu. To samo dotyczy kosztów drukowania i kopiowania.

• Sprzęt potrzebny do pracy w domu powinien być zapewniony przez pracodawcę. Jednocześnie konieczne będzie uzgodnienie sposobu wykorzystania tego sprzętu na własne potrzeby.HitPraca.pl
Autor: Petra Hornová
Platforma do łączenia pracodawców z osobami poszukującymi pracy.