Przełożeni często popełniają błędy w ocenie swoich pracowników

Opublikowano: 3. 4. 2020

Praca menadżera jest często wyczerpująca psychicznie, kontakt z klientami lub partnerami biznesowymi wymaga pełnej koncentracji i nie przywiązuje do nich tak dużej uwagi oceniając swoich podwładnych. Roczne oceny w ogóle nie są popularne wśród pracowników, a większość uważa, że ​​ich przełożeni nie są obiektywni.


Nie zostawiaj ocen tylko do końca roku

Większość menedżerów i przełożonych opuszcza ocenę dopiero pod koniec roku, ale pracownicy również potrzebują informacji zwrotnej w ciągu roku. Dzięki temu mogą poprawić swoje wyniki w pracy lub rozwiązać niektóre sytuacje w inny sposób i uzyskać lepszą ocenę na koniec roku. Jeśli podwładny nie wie, że robi coś złego, nie ma powodu, by się poprawiać.


Oglądaj pracę podwładnych przez cały rok

Ludzie zwykle pamiętają tylko ostatnie wydarzenia i ocena przez nich i menedżerów nie są wyjątkiem. Oceniaj pracę pracownika przez cały rok. Często zdarza się, że podwładny źle się czuje przez ostatnie kilka miesięcy i tym samym jest oceniany za cały rok, co go nie motywuje.


Przesadna pochwała i „kara”

Oceniając, bądź rzeczowy, a przede wszystkim konkretny. Upewnij się, że pracownik wie, gdzie popełnia błędy i w czym się wyróżnia. Wyróżnij konkretne przypadki. Pomyślne i nieudane.


Słuchaj swoich podwładnych

Chociaż jesteś przełożonym i masz główne słowo, daj przestrzeń innym. Za wysłuchanie przyczyn niepowodzeń podwładnego nic nie oddasz, a może się okazać, że oceniana osoba jest we wszystkim zupełnie niewinna. Podczas oceniania bardzo ważna jest interaktywność.

Nie ufaj wszystkim „plotkom” Zanim zdecydujesz się przeczytać pracownikowi błąd, upewnij się, że masz właściwe informacje. Lepiej sprawdź wszystko, nawet jeśli nie. Chwaląc podwładnego za rozwiązanie trudnej sytuacji, upewnij się, że inni koledzy, którzy zasługują na uznanie, nie byli odpowiedzialni za rozwiązanie.


HitPraca.pl - oferty pracy
HitPraca.pl
Razem tworzymy rynek pracy