Pracodawca nie płaci, co robić?

Opublikowano: 20. 2. 2019

Fakt, że pracodawca nie płaci pracownikom, nie jest obecnie rzadkością. Jeśli należysz do poszkodowanych, musisz działać natychmiast. Ale nie myl tego, jeśli twoja wypłata nie przychodzi na czas. Nie daj się jednak uspokoić wymówkami wtórnej niewypłacalności, ponieważ nie obchodzi Cię, że klient jest winien pracodawcy. Kodeks pracy stanowi, że pracodawca nie może przenosić ryzyka związanego z wykonywaniem pracy zależnej na pracownika. Masz po prostu prawo do pieniędzy za wykonaną pracę, więc nie czuj się winny, że chcesz pieniędzy od swojego pracodawcy, kiedy ma kłopoty finansowe.

Nie pozwól pracodawcy ciągnąć Cię w dół

Jeśli wierzysz w ciągłe obietnice, to będą sytuacje, w których nie zapłacisz rachunków, nie spłacisz kredytu hipotecznego, nie będziesz miał z czego żyć i będziesz czerpać z rezerwy. To wszystko początek końca. Co robić? Przede wszystkim zrezygnuj i od razu podejmij kolejną pracę. Nawet rejestracja w urzędzie pracy jest korzystniejsza finansowo niż pobyt u winnego. Pracownik może bronić się przed złożeniem wypowiedzenia zwanego „natychmiastowym rozwiązaniem stosunku pracy” z uzasadnieniem, że pracodawca nie wypłacił wynagrodzenia lub wynagrodzenia lub jego części w ciągu 15 dni po terminie.

A co z wypłatą i terminem płatności?

Data listy płac różni się od terminu płatności. Termin wypłaty wynagrodzenia określa umowa o pracę i jest to dzień, w którym pracodawca ma obowiązek przesłać pracownikowi pieniądze. Termin wypłaty wynagrodzenia jest określony ustawowo i stanowi ostatni dzień następnego miesiąca. Nie ma możliwości ustalenia dłuższego terminu zapadalności i nie biegnie okres wypowiedzenia. Jeśli Twój pracodawca nie zapłaci Ci w terminie, poproś go na piśmie o naprawienie sytuacji. Jeśli nie odpowie, zrezygnuj.

Skuteczność wypowiedzenia

Jej skutki występują w dniu dostawy do pracodawcy. Ponadto pracownikowi przysługuje odprawa w wysokości dwóch średnich miesięcznych zarobków. Najpewniejszym sposobem doręczenia zawiadomienia jest wysłanie go pocztą we własnych rękach wraz z listem przewozowym. Powód wypowiedzenia musi być określony w zawiadomieniu. Na przykład: Ponieważ nie otrzymywałem wynagrodzenia za ostatnie miesiące marca, kwietnia i maja, kończę pracę ze skutkiem natychmiastowym. Kończy się to dostarczeniem do pracodawcy. W żadnym wypadku nie przerywaj pracy bez uprzedzenia !!!HitPraca.pl - oferty pracy
HitPraca.pl
Razem tworzymy rynek pracy