Co to jest klauzula konkurencji i co powinieneś o niej wiedzieć?

Opublikowano: 18. 2. 2019

Kodeks pracy pozwala pracodawcom na zawarcie z pracownikiem umowy o zachowaniu poufności, w której pracownik zobowiązuje się do milczenia na temat produkcji, działalności i innych warunków firmy. Oznacza to, że w trakcie zatrudnienia możesz zarabiać na tym samym polu co pracodawca tylko za jego zgodą.

Umowa o pracę i poufność

Pracodawca może również zobowiązać swoich pracowników do milczenia poprzez tzw. Klauzulę konkurencji. Może to być jedno z postanowień umowy o pracę lub umowy o pracę poza stosunkiem pracy. Może być również dodatkowo napisane i stanowić załącznik i integralną część umowy o pracę lub umowy. Pracownik zobowiązuje się więc do zachowania w tajemnicy wszystkich faktów związanych z wykonywaniem pracy, zwykle przez kilka lat po ustaniu stosunku pracy.

Pytanie brzmi, czy w przypadku korzystniejszej oferty pracownik ten może rozpocząć pracę w konkurencyjnej firmie o tej samej tematyce i podobnym opisie stanowiska. W takich przypadkach należy dokonać rozróżnienia między klauzulą ​​o zakazie konkurencji a zobowiązaniem do nieujawniania informacji, co nie jest tym samym.

Klauzula o poufności i nieujawnianiu >

Pracownik może dołączyć do innego pracodawcy, ale w pracy powinien przestrzegać poufności, do której zobowiązał się wobec poprzedniego pracodawcy. Klauzula konkursowa jest uregulowana w Kodeksie pracy i musi spełniać wymogi prawne. W szczególności musi być zawarta na piśmie, a uczestnicy muszą uzgodnić treść, czas trwania i wysokość odszkodowania pieniężnego. Klauzula konkursowa może, podobnie jak obowiązek zachowania poufności, znajdować się bezpośrednio w umowie o pracę, w aneksie do niej lub w odrębnej pisemnej umowie. Ma jednak dwa wymagania wstępne:

1. < / span> klauzulę o zakazie konkurencji można negocjować tylko wtedy, gdy można jej uczciwie zażądać od pracownika, biorąc pod uwagę charakter informacji, wiedzę i zrozumienie pracy oraz procesów technologicznych.

2. pracownik musi uzyskać tę wiedzę, informacje dotyczące stosunku pracy z pracodawcą i której wykorzystanie w działalności na rzecz konkurencji może poważnie utrudniać pracę pracodawcy.

Klauzula konkursowa

Jego treścią jest zobowiązanie pracownika do powstrzymania się od wykonywania działalności zarobkowej, która byłaby przedmiotem działalności pracodawcy lub miałaby charakter konkurencyjny w stosunku do niego. Taki zakaz może zostać przyjęty maksymalnie na rok po ustaniu stosunku pracy. Dzięki klauzuli konkurencji firma może lepiej chronić swoje know-how przed odchodzącymi pracownikami.HitPraca.pl - oferty pracy
HitPraca.pl
Razem tworzymy rynek pracy