Zima już prawie nadeszła. Jaką temperaturę masz w miejscu pracy?

Opublikowano: 6. 12. 2018

Co zrobić, jeśli jest ci zimno w pracy?

Pracodawca ma obowiązek stworzyć swoim pracownikom bezpieczne i bezpieczne środowisko pracy. Obszar ten obejmuje również korzystną temperaturę w miejscu pracy. Każdy, kto pracuje przez długi czas w zimnym środowisku, musi pamiętać, że organizm musi zapewnić mu wystarczającą ilość energii do rozgrzania i nie ma wyboru, aby walczyć z wirusami i bakteriami. Jeśli dana osoba marznie przez długi czas, jest bardziej narażona na wirusy i przeziębienia.

Jaka powinna być temperatura w pracy?

Niektóre firmy oszczędzają, gdy tylko jest to możliwe. Jedną z opcji jest ogrzewanie miejsca pracy. Ocena idealnej temperatury zależy od klasy, do której sklasyfikowano dany rodzaj pracy. Zgodnie z regulacjami rządowymi istnieje 8 grup, a kryterium włączenia do każdej określonej grupy jest przede wszystkim aktywność fizyczna związana z wykonywaniem pracy. Jednak wartości temperatury zależą również od innych okoliczności - od tego, czy miejsce pracy jest klimatyzowane lub naturalnie wentylowane, lub jaką odzież musi nosić pracownik wykonując swoją pracę.

W przypadku niewymagającej pracy biurowej limity ustalane są w przedziale 20-27oC. Wraz ze wzrostem intensywności wykonywanej pracy limity zmniejszają się.

W przypadku wykonywania pracy na zewnątrz rządowe rozporządzenie określa, jakie odszkodowanie musi zapewnić pracodawca. zapewnić pracowników. Są to głównie odzież specjalna z właściwościami termoizolacyjnymi, rękawiczki, darmowe gorące napoje lub przerwy na rozgrzewkę.

Z kim się skontaktować ?

Jeśli pracownik nie jest zadowolony z temperatury w miejscu pracy, może złożyć reklamację. Jeśli jest to firma zatrudniająca więcej niż 25 pracowników, możesz skontaktować się z technikiem ochrony w firmie. Jeśli związki działają, skarga może zostać im przekazana. Inną opcją jest regionalna stacja higieny lub regionalny inspektorat pracy.HitPraca.pl - oferty pracy
HitPraca.pl
Razem tworzymy rynek pracy