Pracodawcy coraz częściej oferują wolny czas pracy: jakie są korzyści?

Opublikowano: 26. 1. 2021

W ostatnich latach termin elastyczny czas pracy był używany w związku z czasem pracy. Kodeks pracy nie zna jednak tego pojęcia, ponieważ jest to właściwie elastyczny czas pracy. Jeżeli pracodawca i charakter pracy pozwalają na taką formę, pracownik może wybrać początek i koniec godzin pracy w terminach ustalonych przez pracodawcę. Okres, w którym pracownik ma obowiązek przebywania w miejscu pracy, nazywany jest podstawowymi godzinami pracy. Początek i koniec podstawowego czasu pracy określa pracodawca.

Praca w domu

Ta forma pracy zyskuje na popularności. Ma swoją specyfikę, a jedną z nich jest to, że godziny pracy nie są ustalane przez pracodawcę, ale przez samego pracownika. Ma możliwość ustalania godzin pracy według swoich potrzeb, ustalania początku i końca godzin pracy, przerw w pracy itp. Z zaletami tymi wiąże się jednak większe zapotrzebowanie na samodyscyplinę i umiejętność samodzielnej organizacji pracy. Zaletą jest również to, że pracownik może efektywniej wykorzystywać swój wewnętrzny biorytm. Jednak nie ma idealnego harmonogramu pracy w domu. Konieczne jest zawsze, aby pracownik planował czas pracy nie tylko według swoich potrzeb, ale także według potrzeb pracodawcy.

Coraz więcej młodych ludzi wykorzystuje swój wolny czas

Elastyczne godziny pracy to najpowszechniejsza korzyść po bonach na posiłki, którymi niektóre firmy nagradzają swoich pracowników. Używa go już prawie co trzeci pracownik w wieku od 25 do 34 lat. Młodzi ludzie nierzadko rozpoczynają pracę między ósmą a czwartą, kiedy rozpoczynają pracę zaraz po szkole. Firmy dostrzegają ten problem i pozwalają nie tylko młodym ludziom na planowanie pracy według własnych potrzeb. Pracodawca powinien poinformować pracownika, kiedy jest to konieczne, aby pracownik był dostępny.

Elastyczne godziny pracy

Zaletą jest to, że każdego dnia można załatwić sprawy w gabinecie, pójść do lekarza lub poświęcić choć trochę czasu rodzinie lub hobby. Jednak wprowadzenie elastycznych godzin pracy nie jest możliwe w każdym miejscu pracy. Zapobiega temu ciągłość procesów produkcyjnych, świadczenie usług dla ludności i tym podobne. W takich firmach z elastycznego czasu pracy mogą korzystać tylko niektórzy pracownicy, np. Pracownicy zajmujący się analizą danych, centrum rozwoju itp.HitPraca.pl - oferty pracy
HitPraca.pl
Razem tworzymy rynek pracy