Praca w domu staje się coraz bardziej popularna

Opublikowano: 26. 1. 2021

W Europie Zachodniej i Północnej praca w domu jest od wielu lat powszechną formą zatrudnienia. Ostatnio ten trend zaczyna się utrzymywać również we Francji. Zaletą dla pracodawców jest to, że nie muszą budować powierzchni biurowej i oszczędzać energię. Jest popularny wśród pracowników, ponieważ pozwala łączyć pracę z życiem rodzinnym.

Główne korzyści dla pracowników

nie ma ustalonych godzin pracy i nie musi się przemieszczać do pracy

elastyczność w wykonywaniu pracy, którą można wykonać według własnego harmonogramu

• Żadnego stresu związanego z porannym ruchem drogowym, nikt nie kontroluje, kiedy zaczynasz pracę i kiedy kończysz

Unikaj konfliktów z kolegami

Oszczędź czas na transferach do iz pracy, który możesz wykorzystać bardziej efektywnie.

Pułapki i zagrożenia

Praca w domu to progresywne podejście do pracy, które jednak nie tylko ma zalety, ale także wiąże się z ryzykiem i pułapkami dla obu stron. Dla pracowników oznacza to izolację komunikacyjną i brak znajomości odczuć pracy zespołowej. Pracodawcy muszą bardziej uważać na wrażliwe dane firmy, problemem jest również przywództwo zespołowe. Nawet stosunkowo niejasne przepisy nie przyczyniły się jeszcze do większego rozwoju. Nakłada na pracodawcę takie same obowiązki w zakresie bezpieczeństwa pracy, jak w przypadku pracy z domu. Ryzyko to na szczęście nie jest duże, ponieważ najczęściej wykonywaną czynnością w domu jest praca przy komputerze.

Uważaj na procesy komunikacyjne

Potwierdzono, że na przykład telefon lub Skype nie mogą zastąpić osobistego kontaktu między ludźmi. Żaden komunikator nie będzie reprezentował atmosfery pracy w biurze i bezpośrednich rozmów o pracy i życiu osobistym. Obie strony muszą również dowiedzieć się, jak rozwiązywać sytuacje modelowe, czy to telefonicznie, e-mailem, czy od razu umawiając się na osobiste spotkanie. Idealnym rozwiązaniem wydaje się połączenie pracy w domu z osobistymi spotkaniami czy konferencjami.

Praca w domu i Kodeks pracy

Podążając za tym nowym trendem, Ministerstwo Pracy i Spraw Socjalnych przygotowało nowelizację Kodeksu pracy, która ma zmienić m.in. zasady prowadzenia biura domowego. Zmiany w pracy z domu są następujące:

Pracodawcy będą musieli zwrócić koszty poniesione przez pracowników podczas pracy w domu, a także zadbać o to, aby ludzie nie cierpieli z powodu izolacji społecznej podczas pracy w domu

Zgodnie z nowelizacją koszty komunikacji z przełożonym i współpracownikami (telefon i internet) powinien pokrywać pracodawca np. W formie ustalonego ryczałtu. To samo dotyczy kosztów drukowania i kopiowania

Sprzęt potrzebny do pracy w domu powinien być zapewniony przez pracodawcę. Jednocześnie konieczne będzie uzgodnienie sposobu wykorzystania tego sprzętu na własne potrzeby

Bozp się nie zmienia, a pracodawca nie musi odwiedzać domu pracownika, aby sprawdzić przestrzeganie zasad bezpieczeństwa pracy.HitPraca.pl - oferty pracy
HitPraca.pl
Razem tworzymy rynek pracy